Hoiuse intresside võrdlus aitab teha valikut.

Kuidas valida hoius?